Covid-19

Här finner du information gällande Covid-19

Folkhälsomyndigheten har den 14 december tagit beslut om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Råden gäller i hela landet och ersätter de lokala skärpta råden som tidigare fanns i Skåne. Idag har riksdagen tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen och Folkhälsomyndigheten har därför beslutat nya föreskrifter som ansluter till denna. Föreskrifterna och pandemilagen ger att vi inte kan öppna som planerat och vi inväntar därför uppdaterade föreskrifter och har ambitionen att slå upp portarna den 1 mars (v.9) om restriktionerna tillåter och terminen förlängs då till v. 24.

Terminen förkortas inte, och det är vår förhoppning att de 15 veckor vi tidigare haft ska gälla fortfarande.